Fabi-ayyi aalaa-I robbikumaa tukadzdibaan..

Janganlah kesulitanmu memenuhi hatimu dengan kegelisahan. Ketahuilah, hanya di malam yang paling kelam justru bintang-bintang bersinar lebih terang.

 

-pelangi-

Iklan